Siirry suoraan sisältöön

Pilvipalvelu

Pilvipalvelut kuva

Monelle yritykselle ja yksityiselle käyttäjälle pilvipalvelu on jo tuttu nimi. Kyseessä on pilvipalvelun omalla palvelimella toimiva talletustila, eli toisin sanoen, dataa voi tallettaa pilvipalvelun palvelimelle oman tietokoneen sijaan. Dataa on mahdollista myös tuoda pilvipalvelimelta toiselle niin halutessaan. Pilvessä olevaan dataan pääsee helposti käsiksi oman tietokoneen tai mobiililaitteen kautta, kunhan nettiyhteys on kunnossa. Mutta millaista dataa pilvessä sitten kannattaa säilyttää, ja miten kaikki käytännössä toimii? Jatka lukemista, niin kerromme sinulle kaiken oleellisen pilvipalveluista.

Pilvipalveluiden luokittelu

Jos pilvipalvelut määrittelee, se tarkoittaa palvelua, jonka voi ottaa tarvittaessa käyttöön, se skaalautuu helposti sekä se ei vaadi omalle työasemalle tai palvelimille asennettavia sovelluksia. Niitä myös kutsutaan erilaisilla termeillä, kun kuvataan eri tarkoituksiin tarjottavia palveluita. Ne luokitellaan seuraavasti:

SaaS eli Software As A Service on palvelu, joita yleensä tarjotaan kuluttajille. Näissä palveluissa sovellusten ylläpidosta vastaa kokonaan palveluntarjoaja. Käyttäjä käyttää sovelluksia esimerkiksi nettiselaimen avulla.

IaaS eli Infrastructure As A Service kattaa IT-infrastruktuuripalveluita, jotka ovat verkossa. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa palvelimet, verkot, tallennus sekä tietoturvapalvelut. Niitä voi käyttää datan tallentamiseen, varmuuskopioiden toteuttamiseen tai verkkosivujen hostaukseen.

PaaS eli Platform As A Service on täydellinen kehitysympäristö pilvessä. Tällä palvelulla voi rakentaa sovelluksia sekä huolehtia koko sovelluskehityksen elinkaaresta. Tähän kuuluvat IaaS -palvelut ja niiden lisäksi käyttöjärjestelmät, tietokantapalvelut, analytiikkapalvelut sekä kehitystyökalut.

Pilvipalvelujen tarjoaja pitää huolta siitä, että palvelut pyörivät pilvessä eikä sovelluskehittäjien tarvitse huolehtia siitä, että sovellusten taustalla pyörivät palvelimet toimivat, vaan juuri se osuus on ulkoistettu.

Millaista dataa pilvipalvelu kattaa

Pilvessä voidaan säilyttää niin palveluita, ohjelmia kuin erilaisia tietojakin. Usein sähköposti on hyvä esimerkki pilvipalvelusta ja hyvin usein se on jopa ilmainen pilvipalvelu. Tällöin sähköpostit on tallennettu palveluntarjoajan omalle palvelimelle, josta niitä selataan.

Muita tuttuja pilvipalveluita ovat esimerkiksi OneDrive, Skype, Facebook ja Instagram. Näissä palveluissa säilytetään niin kuvia, tietoja kuin erilaisia tiedostojakin. Hyvä asia pilvipalvelussa on, että omat tiedot ja muut tärkeät asiat säilyvät, vaikka oma laite katoaisikin.

Pilvessä voidaan myös siirtää ja jakaa erilaisia asioita. Esimerkiksi erilaisten tiedostojen käsittely on mahdollista samaan aikaan pilvessä henkilön kanssa, joka asuu vaikka toisella puolella maailmaa. Myös kuvien ja tiedostojen jakaminen on mahdollista.

pallo

Mitä etuja pilvipalvelu tuo yritykselle

Pilvipalveluita voidaan rakentaa kahdella eri tavalla. Siten, että ne otetaan käyttöön yrityksenä eikä omiin palveluihin tarvitse lainkaan investoida. Toinen tapa on se, että yrityksen sisälle rakennetaan oma pilvi, josta yritys tarjoaa omille asiakkailleen palveluita. Näin tapahtuu usein varsinkin isommissa yrityksissä.

Yritys saa pilvipalvelusta huomattavia etuja. Niitä ovat käyttöönoton ja ylläpidon helppous sekä kustannustehokkuus, rajattomat käyttömahdollisuudet, automaattisuus, tietoturvallisuus sekä skaalautuvuus. Nämä edut toimivat hyvin kaiken kokoisissa yrityksissä.

Pilvipalvelun tärkeimmät hyödyt

Kustannussäästöt eivät välttämättä johdu siitä, että pilvipalvelut otetaan käyttöön, vaan ne tulevat yleensä siitä, että pilven resursseja voidaan käyttää hyödyllisemmin ja niitä on käytössä vain sen verran kuin yritys tarvitsee.

Skaalautuvuus on merkittävä etu. Palvelua voi ostaa vähän kerrassaan ja yrityksen kasvaessa palvelua voidaan kasvattaa tarpeen mukaan. Siirtonopeutta, tallennustilaa tai laskentatehoja on juuri sen verran kuin yritys tarvitsee eikä niitä tarvitse hankkia varastoon, jolloin erilaiset resurssit odottaisivat tarpeettomina.

Turvallisuus puhuttaa aina ja usein tehdään vertailuja siitä, kumpi on turvallisempaa, pilvi vai oma konesali. Pilvi on yhtä turvallinen, jos ratkaisut tehdään oikein ja niissä noudatetaan parhaita käytäntöjä. Usein palveluntarjoajalla on mahdollisuus rakentaa huomattavasti paremmat tietoturvajärjestelyt kuin yrityksen, joka rakentaisi ne omaan konesaliinsa.

Yritysten kustannuksiin tuo ison loven erilaiset käyttöoikeuksien maksut eli lisensointi. SaaS palveluilla kustannukset pystytään minimoimaan, koska turhista lisensseistä ei tarvitse maksaa lainkaan. 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on myöskin se, että tiedot voivat olla hajautettuna ja varmuuskopiointi on automaattista. Silloin kaikki ei sijaitse yhdessä fyysisessä sijainnissa. Jos laitteeseen tulee vikaa eikä se ole kahdennettu, voi palauttamiseen kulua aikaa useampia päiviä, joten pilvipalvelu pitää tiedot hajautetummin paremmassa tallessa.

Pilvipalvelun käyttäjän ei tarvitse huolehtia lainkaan resurssoinnista, laitteiden ylläpidosta tai päivittämisestä eikä huolloista. Kaikesta tästä vastaa palvelutoimittaja. Kustannukset saadaan alemmas, koska ylläpitokulut jaetaan useamman asiakkaan kesken.

Mitä ottaa huomioon pilvipalvelua valitessa

Elämme siinä mielessä hyvässä maailmassa, että meillä on paljon valinnanvaraa. Myös pilvipalvelujen suhteen pääset valitsemaan monista eri palveluista juuri sinulle sopivimman. Palveluiden vertaileminen kannattaa, sillä eri palveluiden välillä voi olla paljonkin eroja.

Yksi tärkeä asia on varmistaa, että palvelu on käytettävissä tarvittaessa myös ilman internetiä. Aina ei ole mahdollista pysyä internetin lähettyvillä, ja mahdollisuus päästä käsiksi tärkeisiin dokumentteihin voi olla jollekin pelastus. Monesti esimerkiksi hostingpalvelu tarjoaa hyvän pilvipalvelun käyttöösi. Sen ominaisuudet kannattaa kuitenkin tarkistaa ennen käyttöönottoa, jotta osaa hyödyntää ne oikein.

Miten pilvipalvelu otetaan käyttöön

Tärkein asia silloin, kun otetaan pilvipalveluja käyttöön, on tehdä strategia. Selkeä suunnitelma auttaa siihen, että kokonaisuudesta tulee helpommin hallittava. Yritys tarvitsee yhteiset pelisäännöt, etteivät eri organisaatiot yrityksen sisällä tee omia ratkaisujaan, jolloin palvelusta tulee hajanainen eikä esimerkiksi tietojen siirtäminen yksiköiden välillä ole helppoa.

Strategian ja vision on tarkoitus helpottaa pilvipalvelun käyttöönottoa. Sen on otettava huomioon liiketoiminnan tavoitteet ja siinä on huomioitava ensimmäiset projektit. Sen on myös vastattava kysymyksiin, miksi pilvipalvelua harkitaan ja millaiset yrityksen tavoitteet sille on.

Toinen tärkeä asia on kartoittaa nykyinen tila yrityksessä sekä yrityksessä oleva osaaminen. Pilviteknologia tarvitsee erilaisia taitoja kuin perinteinen IT-infra. On siis kyettävä ymmärtämään, mikä on palveluntuottajan rooli ja millaiset ovat rajapinnat yritykseen nähden.

Käyttöönottosuunnitelma on suhteellisen tarkalla tasolla ja siinä kerrotaan, mitkä sovellukset otetaan mukaan ja tarvitsevatko ne modernisointia ja miten sekä missä järjestyksessä migraatio tehdään. Ennen kuin yhtään sovelluksia siirretään pilveen, on myös suunniteltava hallintamalli, pilviarkkitehtuuri sekä rakennetaan pilviympäristö valmiiksi. Hallintamallilla luodaan yhteiset pelisäännöt ja käytännöt.

pallo

Miten pilvipalvelua sovelletaan

Selkeitä hyötyjä nousee esiin silloin, kun halutaan useita ympäristöjä sovellusten kehitykseen sekä testaukseen. Silloin ei tarvitse hankkia omaa sovellusympäristöä vaan voi skaalata tarvittavia resursseja pilvestä sen mukaan, mitä niitä tarvitsee. Toisinaan on myös tarvetta saada suuria määriä laskentatehoa isoille datamäärille, joten sen hankkiminen on joustavaa.

Tietojen tallentaminen pilveen ja niiden varmuuskopiointi tuo liiketoiminnalle parempaa jatkuvuutta niissä tilanteissa, jos jotakin tapahtuu. Ongelmatilanteissa infrastruktuurin saa rakennettua huomattavasti nopeammin ja häiriöt eivät aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai yrityksen toiminnan pysähtymistä.

Myös niin sanotut tuottavuustyökalut tukevat laite- ja paikkariippumatonta työskentelyä. Näitä ovat muun muassa taulukkolaskentaan ja tekstinkäsittelyyn tarkoitetut työkalut. Pilvessä olevaan tietoon pääsee yrityksen työntekijät hyvin käsiksi ja tietojen jakaminen sekä muokkaaminen on helppoa.

Erilaisia pilviratkaisuja

Pilviratkaisuja on erilaisia ja ennen hankintaa onkin päätettävä, millainen ratkaisu on yritykselle parhain. On mietittävä, onko ratkaisu tyypillinen julkinen pilvi vai privaattipilvi. Joissain tapauksissa paras ratkaisu on hybridipilvi. Paras kokonaisuus on sellainen, joka rakennetaan yritykselle tai organisaatiolle yksilöllisesti. Kustannuksissa huomioidaan se, mihin palvelua aiotaan käyttää, paljonko tarvitaan palvelimia sekä kuinka paljon henkilöitä aikoo sitä käyttää.