Siirry suoraan sisältöön

Fi-verkkotunnukset

Erilaiset sivustot vaativat erilaisia asioita luojaltaan

Fi-verkkotunnus on monelle yritykselle tärkeä, sillä se viestii asiakkaille sivuston luotettavuudesta. Kyseessä on kansallinen verkkotunnuspääte Suomessa, ja monesti fi-verkkotunnukset ovat hieman kalliimpia kuin muut verkkotunnusten päätteet. Tunnusten hallinnoimisesta vastaa Suomessa Traficom, mutta rekisteröinnit hoidetaan verkkotunnusten välittäjän kautta. Tämä voi olla joko hostingpalvelu tai jokin muu verkkotunnuksia myyvä palvelu. Tunnus voidaan ostaa tarpeen mukaan joko yhdeksi, kahdeksi, kolmeksi, neljäksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan. Hinnat vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa verkkotunnus rekisteröidään.

Miten fi-verkkotunnukset hankitaan

Kun ensimmäistä kertaa hakee itselleen verkkotunnusta, on ensin selvitettävä, onko ajateltu verkkotunnus varattu vai voiko sen ottaa käyttöön. Traficomin sivulta on hakutoiminto, jolla selvityksen voi tehdä. Sitä ennen on myös selvitettävä se, onko verkkotunnus lainmukainen ja samalla on katsottava, mitä merkkejä verkkotunnukseen voi laittaa.

Verkkotunnuksen hakeminen on varsin yksinkertainen prosessi sen jälkeen, kun on selvittänyt, onko ajateltu verkkotunnus vapaa vai ei. Verkkotunnus ei myöskään saa loukata kenenkään toisen yrityksen tavaramerkkiä tai suojattua nimeä. Kun tämäkin on selvitetty, verkkotunnusvälittäjä tekee varsinaisen rekisteröinnin. Eli jos vielä sopivaa välittäjää ei ole, niin se on ennen rekisteröintiä hankittava.

Kun harkitsee yritykselle verkkotunnusta, on pidettävä mielessä että yrityksen tunnettavuus riippuu kolmesta asiasta. Ne ovat verkkotunnus, toiminimi sekä tavaramerkki, jotka ovat myös brändin perusta. Myös nämä asiat on otettava huomioon verkkotunnusta tehdessä, jolloin tunnuksesta saa tehtyä yrityksen brändiin ja imagoon sopivan. Verkkotunnus, jonka muistaa helposti, on asiakkaille aina helpompi.

Fi-verkkotunnukset ja niiden rajoitukset

Fi-verkkotunnus voidaan valita usein oman mielen mukaan. Verkkotunnuksen valinnassa tulee kuitenkin olla huolellinen, sillä sille on asetettu muutamia sääntöjä, joita ei saa rikkoa. Jos sääntöjä rikotaan, verkkotunnusta ei voida rekisteröidä.

Yksi tärkeimmistä säännöistä on verkkotunnuksen pituus. Sen tulee sisältää 2-63 merkkiä. Aakkoset ovat kaikki sallittuja, samoin numerot. Väliviiva ei kuitenkaan saa olla ensimmäinen tai viimeinen merkki, eikä se myöskään saa esiintyä liian moneen otteeseen verkkotunnuksessa.

Verkkotunnus ei myöskään saa olla toisen rekisteröimä tavaramerkki, eikä toiselle kuuluvan yrityksen, yhdistyksen tai säätiön nimi. Se ei myöskään saisi muistuttaa liiaksi jollekin toiselle rekisteröityä tavaranimeä, jotta sen voisi rekisteröidä.

pallo

Hyvän verkkotunnuksen piirteitä

Lyhyesti sanottuna hyvä fi-verkkotunnus on selkeä ja sillä on viestinnällinen tarkoitus eli se vastaa yrityksen tavaramerkkiä, toiminimeä tai aputoiminimeä. Sitä mietittäessä on myös huomioitava, että se ei ole samankaltainen kuin joku olemassa oleva verkkotunnus. Näissä tilanteissa tapahtuu yleensä väärinymmärryksiä, jolloin siitä voi olla haittaa joko omalle tai toisen yrityksen toimintaan. Nimi kannattaakin valita hyvin niin, että se kuvaa jollakin tavalla toimintaa tai palvelua.

Pieni ja mitätön asia, mutta tärkeä on myös se, että lausuu verkkotunnusta ääneen sekä vielä erilaisilla kieliversioilla. Suomen kielessä ä,ö ja å ovat toisinaan hankalia, mutta niiden muuttaminen a- ja o-kirjaimiksi saattavat muuttaa hyvän verkkotunnuksen pahimmillaan jopa negatiiviseksi. Vaikka verkkotunnuksen pituus voi olla 63 merkkiä, on ihan käytännön syistä harkittava nimen pituutta. Jos se on kovin pitkä, se soveltuu suhteellisen huonosti sähköpostiosoitteeksi.

Vaikka kansallisia merkkejä voi nimissä käyttää, niin internetin nimipalvelinjärjestelmät eivät niitä kuitenkaan ymmärrä. Niillä on käytössään pelkästään kirjaimet a-z, 0-9 sekä tavuviiva. Mikäli haluaa käyttää kansallisia merkkejä, on hyvä tarkistaa, miltä sana näyttää IDN-muuntimella koodataan punycode -muotoon. Esimerkiksi puupää näyttää koodattuna tältä: xn–puup-ooaa. Äkkiä katsottuna sitä ei puupää -nimeen yhdistä millään.

Vinkit valita fi-verkkotunnukset

Pitkät ja hankalat nimet kääntyvät usein itseään vastaan eikä niillä saa samanlaista hyötyä kuin lyhyemmällä ja helposti muistettavalla. Sitä ei muista helposti, ja kun kävijöitä ei ole sivulla, ei yrityksen sivu myöskään jää parhaille paikoille hauissa. Silloin kilpailija vie asiakkaat ja oma myynti jää vähemmälle. Tosin hakuihin vaikuttavat muutkin tekijät kuin pelkästään hyvin keksitty verkkotunnus.

Myöskään silloin, kun yrityksen verkkotunnus ei kuvaa tuotetta tai edes yrityksen nimeä, on asiakkaiden vaikea mieltää ja muistaa, mihin se liittyy. Monesti jokin vitsikäs nimi tuntuu mukavalta, mutta se ei välttämättä ole oikea valinta. Jos haluaa käyttää jotakin vitsikkäämpää nimeä, kannattaa rekisteröidä useampia nimiä ja ohjata niiden liikenne helpommin tunnistettavalle sivulle.

Verkkotunnuksella on siis vahva vaikutus näkyvyyteen hakukoneissa, joten siksi oleellinen tekijä on sen oikeanlainen valinta. Verkkotunnukset itsessään ovat hyvinkin edullisia, mutta niiden avulla menetetty raha voi olla suhteessa moninkertainen. Vaikka sen valinta ja miettiminen saattaa tuntua hyvinkin mitättömältä asialta kaiken muun niin sanotun tärkeämmän joukossa, sitä ei voi sivuuttaa miettimättä.

pallo

Verkkotunnuksen siirto toiseen palveluun

Oletko jo hankkinut verkkotunnuksen itsellesi, mutta et ole vielä tilannut sille sopivaa webhotellia? Vai onko käytössäsi jo webhotelli, mutta haluaisit vaihtaa parempaan? Verkkotunnuksen siirto käy onneksi helposti ilman sen suurempia ongelmia.

Verkkotunnuksen siirtoon tarvitset vain sen oman valtuutusavaimen. Valtuutusavaimen voi saada verkkotunnuksen sen hetkiseltä välittäjältä. Ellei käytössäsi ole vielä välittäjää, voit saada sen myös suoraan Traficomilta. Kun valtuutusavain on hallussa, hostingpalvelu hoitaa usein loput. Monesti myös hostingpalvelun kautta voit uusia verkkotunnuksesi tilauksen tai irtisanoa sen kokonaan niin halutessasi.

Kuinka fi-verkkotunnukset uusitaan

Hostingpalvelun tarjoajat yleensä uusivat sopimuksen, mikäli palvelua ei irtisanota ja laskut on maksettu. Uusinta tehdään noin viikkoa aikaisemmin, ennen kuin verkkotunnus vanhenee. Jos sopimus on tehty useammaksi vuodeksi kerrallaan, sitä yleensä jatketaan yhtä pitkän ajan. Jos käy niin, että fi-verkkotunnus jää uusimatta, sillä on kuitenkin kuukauden karenssiaika ennen kuin se voidaan luovuttaa eteenpäin. Mikäli siis uusiminen jää tekemättä, voi sen hoitaa vielä kuukauden sisään.

Jos fi-verkkotunnukset jää uusimatta, sen huomaa siitä, että esimerkiksi yrityksen verkkokauppa ei toimi. Monet palveluntarjoajat mielellään suosittelevat automaattista uusintaa, jolloin ongelmia ei tule. Yrityksissä on myös hyvä vastuuttaa uusimistehtävä jollekin henkilölle, jolloin se tulee hoidettua eikä yllätyksiä pääse tapahtumaan. Verkkokaupan kohdalla unohduksen hinta voi olla huomattavasti korkeampi suhteessa siihen, mitä maksaa verkkotunnuksen uusiminen.

Ennen kuin fi-verkkotunnuksen päättyminen tulee ajankohtaiseksi, siitä lähetetään yhteystietoihin merkitylle henkilölle ilmoitus. Jos sähköposti on vanhentunut tai muuttunut, voi käydä niin, että henkilö ei saakaan viestiä asiasta, jolloin verkkotunnus lakkaa toimimasta. Toisinaan myös tietoihin merkitty yhteyshenkilö on lähtenyt yrityksestä pois, jolloin kukaan ei vastaanota viestiä. Yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla.

Yrityksen nimen ja tavaramerkin suojaaminen

Fi-verkkotunnus on yritykselle tärkeä osa, joten se on myös osa brändin näkyvyyttä verkossa. Siksi onkin tärkeää suojata tavaramerkki tai yrityksen nimi rekisteröimällä. Tämä kannattaa hoitaa heti yrityksen perustamisen yhteydessä, jotta brändiä voi kehittää rauhassa. Rekisteröinti suoritetaan Patentti- ja rekisterihallituksen kautta.

Suojaaminen on tärkeää, koska joku toinen taho voi yrittää käyttää täysin vastaavaa verkkotunnusta. Silloin on mahdollisuus vaatia itselleen kyseistä tunnusta, mikäli toinen taho ei kykene esittämään rekisteröinnilleen hyväksyttävää syytä. Siinä tapauksessa, jos verkkotunnus muistuttaa tavaramerkkiä tai toiminimeä, on kyettävä perustelemaan tarkasti, että toinen taho yrittää joko hyötyä tavaramerkistä tai pyrkii vahingoittamaan liiketoimintaa.