Siirry suoraan sisältöön

Brändätyn verkkosivuston luominen – 5 vinkkiä tehokkaaseen markkinointiin

  • tehnyt

Yhä useampi yritys markkinoi ja myy tuotteitaan netissä. Kilpailu on rajattomassa verkkoympäristössä ankaraa, ja massasta erottuminen vaatii monia työtunteja ja useamman asiantuntijan neuvoja. Osa yrityksistä luottaa maksettujen mainosten, kuten Facebook ja Google Adsien voimaan, kun taas toiset kasvattavat sivustonsa liikennettä orgaanisin keinoin. Laadukas sisältö ja perinpohjainen hakukoneoptimointi ovat kuitenkin vain ensimmäisiä askelia laajan ja uskollisen asiakaskunnan rakentamiseen sekä kauaskantoisen maineen luomiseen.

1. Brändi on kokonaiskokemus joka keskittyy käyttäjään

Päinvastoin kuin joskus luullaan, brändi ei ole yksittäinen tuote tai yritys. Se on yrityksen persoona, joka erottaa yhtiön kilpailijoistaan erehtymättömästi. Tehtävä on vain helpommin sanottu kuin tehty. Positiivinen vaikutus on tehtävä ensimmäisten 7 sekunnin kuluttua siitä, kun käyttäjä avaa sivuston. Jos mielenkiinto ei herää, potentiaalinen asiakas vaihtaa nopeasti suuntaa ja siirtyy kilpailijoiden sivuille.

Positiivinen brändi-imago muodostuu muun muassa sivuston selkeydestä, valikkojen loogisesta sijoittelusta, valituista teemaväreistä ja tavasta, jolla yritys kuvailee itseään. Esimerkiksi hyvä blackjack sivusto esittelee suosituimmat kohteet heti etusivulla. Pelitilin avaamisesta ja panosten asettamisesta on tehty helppoa, ja kaikki tarpeellinen tieto pelin pelaamiseen löytyy käden ulottuvilta. Värimaailma voi olla elegantin tumma ja sivuston logo muistuttaa tarjottuja palveluita. Käyttäjä osaa liikkua sivustolla intuitiivisesti ja latausajat ovat nopeat.

Brändäys pyrkii tekemään yrityksestä kuluttajien silmissä tutun, luotettavan ja helpon valinnan. Brändääminen tuo esille tuotteiden lisäksi yrityksen arvoja, visioita ja missioita, jolloin kuluttajan on helpompi päättää ovatko ne samassa linjassa hänen oman arvomaailmansa kanssa. Esimerkiksi kotimaisuus/suomenkielisyys, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat arvoja, joista moni suomalainen netinkäyttäjä ei tingi.

2 . Tavoitteena laaja myönteinen tunnettavuus

 Brändäämiseen voidaan liittää kaikki toimet, joiden avulla yrityksestä luodaan haluttua mielikuvaa sen kanssa tekemissä oleville kuluttajille. Brändi elää helposti mukana tunteissa, mutta ilman aktiivista ohjausta syntyvä mielikuva ei välttämättä ole sellainen, jota yritys toivoisi.

Brändin tavoitteet ja toimintatavat määritetään johtotasolla, jotta jokainen yrityksen työntekijä tietää mitä sanoja brändi käyttää, miten se toimii ja mitä tunteita asiakkaassa halutaan herättää. Ulkoisen markkinoinnin lisäksi sisäinen kommunikaatio on erittäin tärkeää. Brändin on oltava aukottomasti tunnistettavissa valtamediasta, sosiaalisesta mediasta, yrityksen kotisivuilta ja sen lähettämistä uutiskirjeistä ja asiakaspalveluviesteistä.

Hyvin rakennettu, yhtenäinen ja muuttumaton brändi on helppo tunnistaa kilpailijoista. Tuttu nimi valitaan muita toimijoita useammin, ja brändiuskolliset asiakkaat kasvattavat yrityksen myyntilukuja tasaista tahtia. Tyytyväisistä asiakkaista on apua myös myöhemmässä markkinoinnissa, kun heidän suosittelunsa saavuttavat lisää potentiaalisia käyttäjiä.

3. Asiakkaiden kartoitus ja tulevaisuuden visio selviksi

Brändisuunnittelu alkaa yrityksen taustoista ja missiosta. Sivuston on kerrottava miksi tuote, palvelu ja yritys on olemassa, ja mikä on sen tarkoitus. Seuraavaksi viesti kohdistetaan halutulle kohderyhmälle ja sisällössä näytetään millaista arvoa yritys asiakkailleen luo. Toisin sanoen verkkosivu vastaa kysymykseen, mitä yritys tekee eri tavalla kuin muut.

Tulevaisuuden vision ja tavoitteiden avoin jakaminen auttaa asiakkaita samaistumaan brändiin ja luottamaan yrityksen toiminnan jatkuvuuteen. Yrityksen yksilöllinen visuaalinen ilme ja äänensävy jatkuvat samana kanavalta toiselle, ja brändi on päivittäin läsnä siellä, missä kohderyhmät viettävät eniten aikaa.

4. Kotisivu, blogi vai sosiaalisen median kanavat?

Brändiä markkinoidaan useilla eri kanavilla, vaikka pääpaino voi olla yhdessä alustassa. Yrityksen omat fi-päätteiset verkkosivut toimivat tuotteiden ja palveluiden näyteikkunana ja tarjoavat tietoa kaikille yrityksestä kiinnostuneille henkilöille. Yritysblogi antaa asiantuntijoiden äänen kuulua ja tekee sivustosta helpommin lähestyttävän. Blogipostaukset tarjoavat tilaisuuden kertoa yrityksestä, sen osaamisesta ja tietotaidoista lisää, ja vahvistaa asiantuntijuutta. Teksteillä myös saavutetaan parempi näkyvyys hakukoneissa, mikä taas voi johtaa arvokkaisiin liideihin ja konversioihin.

Aktiiviset sosiaalisen median kanavat sitouttavat ja luovat henkilökohtaisempia suhteita kuluttajan ja brändin välille. Kohdennetun mainonnan lisäksi vuorovaikutus sekä keskustelujen moderointi nousevat tärkeään rooliin. Arvostelut ovat yrityksen brändin uhka ja mahdollisuus, ja ne on otettava huomioon maineenhallinnassa. Kommentointi ja mielipiteiden jakaminen on tänä päivänä suorastaan naurettavan helppoa, ja nettikeskusteluilla on valtava vaikutus brändin imagoon. Muiden mielipiteet voivat saada asiakkaan klikkaamaan yrityksen sivuille, mutta yhtä lailla romuttaa huolella rakennetun brändin perustukset.

Google ei skannaa vain yrityksen itse verkkoon syöttämää tietoa, vaan yhdistelee siitä kantautuvia signaaleja muilta sivustoilta. Jos viestit eivät ole linjassa keskenään, saattaa Google antaa sivustosta epäluotettavan arvion ja laskea hakutulossijoituksia haitallisin seurauksin. Esimerkiksi hakutulosten yhteydessä näkyvät tähdet ovat kultaakin arvokkaampia, joten asiakkaita kannattaa kannustaa niitä myös jättämään. Hakukoneoptimointia ja hakukonemainontaa tehdään viljelemällä tärkeimpiä hakusanoja yrityksen verkkosivulle ja mainoksiin, ja YouTube- ja Display-mainonta jättävät käyttäjien verkkokalvoille pysyvämmän muistijäljen.

5. Katse kulissien taakse – brändi ja työnantajamielikuva

Kun potentiaalinen asiakas tekee Google-haun yrityksen nimellä, ihannetilanteessa tuloksiin ilmestyvät yrityksen verkkosivut, some-kanavat, brändilähettiläiden blogikirjoituksia ja muita imartelevia mainintoja eri sivustoilta. Jos yrityksen markkinointitiimi ei ole tehnyt työtään kunnolla, hakutuloksia koristavat puolestaan negatiiviset käyttäjäarvostelut.

Verkkoimagoa luodaan uudestaan joka päivä, ja yrityksen tuotteiden ja palveluiden lisäksi henkilöstön käytös, sanavalinnat ja ihmisten kokemat ovat erottamaton osa brändiä. Yhden asiakkaan huono kokemus, oletus tai pelkkä väärinkäsitys lähtee nopeasti rönsyilemään, jos siihen ei puututa yrityksen puolelta.