Siirry suoraan sisältöön

Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

  • tehnyt
Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

Yrityksen tavoitteet ovat usein liittyvät taloudellisiin tavoitteisiin, kuten tulojen kasvuun, kannattavuuden parantamiseen tai investointien tuottojen maksimointiin. Juuri esimerkiksi taloudellista kehitystä seurataan monesti valitsemalla siihen liittyvä kpi joka saattaa liittyä tiettyyn ja määrättyyn ajanjaksoon. Tavoitteet voivat myös olla liittyviä laatuun, asiakastyytyväisyyteen tai muihin yrityksen toimintaa ohjaaviin tekijöihin. Yritysten on hyvä miettiä mitkä ovat ne oleellisimmat tavoitteet ja miten ne saadaan parhaiten aikaan. Erilaisia keinoja ovat esimerkiksi strategiatyö, sopimusneuvottelut, kehitysprojektit ja henkilöstön koulutus.

Yrityksen suorituskyky – mikä on kpi

kpi tarkoittaa voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Yleisesti ottaen se kuitenkin tarkoittaa sitä, kuinka hyvin yritys pystyy toteuttamaan tavoitteensa ja saavuttamaan asetetut päämäärät. Se, mikä on kpi riippuu paljon yrityksestä, sillä indikaattoreita voi olla käytössä useita erilaisia. Esimerkiksi asiakkuuksiksi muuttuvat potentiaaliset asiakkuudet, ensimmäisestä yhteydenotosta sopimuksen solmimiseen asiakkaan kanssa kuluva keskimääräinen aika tai vaikkapa perinteinen myynnin kasvu määrätyn ajanjakson aikana on oikein kelvollinen kpi.

Yritysten on usein vaikea mittaustekniikoiden puutteen vuoksi arvioida omaa suorituskykyänsä. Tiettyjen mittareiden avulla voidaan kuitenkin saada selville yrityksen toiminnan laatu ja tehokkuus. Niihin kuuluvat esimerkiksi liikevaihtomittari, tuottomarginaalimittari ja asiakastyytyväisyysmittari. Käytännössä kpi tarkoittaa juuri tällaisia suorituskyvyn indikaattoreita.

 

Sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tulokset

Tehokkuutta on oleellista seurata sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, joskus jopa päivittäisellä tasolla. Ainoastaan useampi pitkän tähtäimen kpi tarkoittaa sitä, ettei nopealla aikataululla tapahtuviin muutoksiin osata reagoida niiden vaatimalla nopeudella, mutta toisaalta pelkästään esimerkiksi päivittäisellä tasolla kehityksen seuraaminen vaikeuttaisi suuremman kuvan näkemistä. Esimerkiksi asiakkuuksi muuttuvien potentiaalisten asiakkuuksien onnistumisprosentti on yksi yleinen tapa seurata kehitystä, mikä on kpi jota voidaan hyödyntää myyntityössä myös myyjien kohdalla yksilötasolla. Tämän avulla on helpompi hahmottaa myös realistisia mutta samalla kannustavia myyntitavoitteita.

Yhteiset päämäärät organisaation hyväksi

Yhteiset päämäärät ovat tärkeitä, koska ne auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Ne voivat myös helpottaa yksittäisten työntekijöiden tehtäviä ja vastuunjaon. Yhteiset päämäärät ovat myös tae siitä, että kaikki organisaation johtohenkilöt ja työntekijät ovat samalla viivalla.

Yhteiset päämäärittelijut voidaan jakaa kahteen eri ryhmittelyyn: toiminnallisiin ja strategisiin. Toiminnalliset pyrkivyydet ovat selkeitÄ ja mittaamattomia tavoitteita, joita pyritÄnn saavuttamaan toiminnan kehittymisen kautta. Strategiset pyrkimykset puolestaan ovat mittaettavia tavoitteita, joihin pyritÄnn pÄäsemÄällÄ erilaisiin keinoihin ja toimenpiteisiin.

Toiminnallisista pyrkimyksistÄ voidaan mainita esimerkiksi seuraavaa: parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisätä tuottavuutta, vähentää virheitä, nopeuttaa toimintoja jne. Strategisista pyrkimyksistä voidaan puolestaan mainita esimerkiksi seuraavaa: kasvattaa liikevaihtoa, lisätä markkinaosuuksia, parantaa mainetta jne.

Yrityksen tavoitteita voivat olla määrittelemät päämäärät, joiden saavuttamiseksi se pyrkii toimimaan Tavoitteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia, tuotannon laatuun liittyviä tai henkilöstön kehittymiseen liittyviä. Kpi tarkoittaa mittareita, joilla yrityksen tavoitteet ovat toteutuneet ja niiden perusteella voidaan tehdä myös ennusteita tulevasta menestyksestä.